Historia Duszpasterstwa

Początki polskiej emigracji w Południowej Australii sięgają 1856 r. W tym czasie przybyła spora grupa Polaków z zaboru pruskiego i została osiedlona w okolicach miasta Clare - Polish Hill River. Grupa ta zbudowała osadę i kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. W 1858 roku pierwszym duszpasterzem Polaków w tej miejscowości został o. Leon Rogalski SJ. Dziś w tym miejscu, kilka razy w ciągu roku organizowane są pikniki oraz religijne i narodowe uroczystości. Po II Wojnie Światowej Polacy z obozów pracy w Niemczech przyjeżdżali licznie do Adelaide i pobliskich miejscowości. Okres stanu wojennego i lata osiemdziesiąte charakteryzują się również sporym napływem nowej generacji Polaków. Powojenne duszpasterstwo organizował już od 1949 roku ks. Józef Kuczmański, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau oraz polski Pasjonista ks. Tadeusz Miksa. Pracowali też na parafii w Ottoway polscy Franciszkanie. Ostatni z nich o. Leonard Kołodziej wyjechał do USA ze względów zdrowotnych w 1978 r. W jego miejsce przyjechali księża Zmartwychwstańcy z Polski. Chrystusowcy od początku swojej posługi pragnęli mieć swój dom zakonny. Zamieszkali najpierw u ojców Pasjonistów, ale już w 1975 roku zakupili dom i dostosowali do swoich potrzeb w Woodville West, SA. Drugim problemem było miejsce sprawowania liturgii w języku polskim. Abp. James Glison zaproponował dzierżawę kościoła w Unley, który przejęto do polskich potrzeb w 1978 r. Kościół Zmartwychwstania Pańskiego jest używany obecnie jako centralne miejsce polonijnej posługi duszpasterskiej. Duszpasterze korzystają z dwóch lokalnych kościołów w następujących dzielnicach: Croydon Park i Salisbury. Obecnie przyjmuje się, że w metropolii adelajdzkiej zamieszkuje około 6 tys. Polaków.

Chrystusowcy odpowiedzialni za duszpasterstwo:
ks. Mirosław Gębicki (1974 - 1975)
ks. Stanisław Lipski (1975 - 1983)
ks. Stanisław Marut (1983 - 1984)
ks. Mieczysław Kołodziej (1984 - 1989)
ks. Krzysztof Chwałek (1989 - 1994)
ks. Józef Migacz (1994 - 2001)
ks. Edmund Budziłowicz (2001 - 2007)
ks. Zenon Broniarczyk (2007 - 2012)
ks. Grzegorz Gaweł (2012 - 2018)
ks. Bernard Bednarz (2019 - 2020)
ks. Michał Skiba (2020 -

Chrystusowcy pracujący w ośrodku od 1974 jako pomocnicy duszpasterza:
ks. Stanisław Wrona
ks. Stanisław Rakiej
ks. Maksymilian Szura
ks. Władysław Lisik
ks. Mieczysław Kołodziej
ks. Bernard Bednarz
ks. Wojciech Świątkowski
ks. Jerzy Słowiński
ks. Edward Michalski
ks. Marek Cieśla
ks. Jerzy Prucnal
ks. Rafał Ruciński
ks. Przemysław Karasiuk
ks. Andrzej Kołaczkowski
ks. Grzegorz Gaweł
ks. Cezary Kraczkowski
ks. Maciej Piaskowski
ks. Tomasz Nowak
ks. Dominik Sobala
ks. Tomasz Zaremba
ks. Wiesław Pawłowski

Zmarli Chrystusowcy posługujący w ośrodku:
+ ks. Stanisław Marut, zm. 19 września 1986 r.
+ ks. Władysław Lisik, zm. 17 lutego 2016 r.
+ ks. Dominik Sobala, zm. 14 kwietnia 2016 r.
+ ks. Krzysztof Chwałek, zm. 14 października 2016 r.
+ ks. Zenon Broniarczyk, zm. 10 czerwca 2017 r.

Polscy biskupi opiekujący się emigracją w Australii:
bp. Ryszard Karpiński
abp. Wojciech Polak
bp. Wiesław Lechowicz

Zmarli biskupi opiekujący się polską emigracją w Australii:
+ abp. Józef Gawlina (21 września 1964 r.)
+ kard. Władysław Rubin (28 listopada 1990 r.)
+ abp. Szczepan Wesoły (28 sierpnia 2018 r.)