Chrzest

Udzielany jest w terminie uzgodnionym w kancelarii parafialnej. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed przypadającym terminem.

Potrzebne dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka
  • Zaświadczenie kwalifikacyjne chrzestnych (z parafii ich miejsca zamieszkania)
  • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
  • Zgoda na chrzest poza parafią własną

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

  • Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania
  • Osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego

Przed sakramentem jest jedno spotkanie - katecheza sakramentalna - u Was w domu albo w kościele.