Małżeństwo

Jeżeli narzeczeni nie chcą zawierać ślubu konkordatowego, a jedynie ślub sakramentalny, powinni wcześniej zawrzeć ślub cywilny w USC.

Przed sakramentem są dwa spotkania - katecheza sakramentalna - u Was w domu albo w kościele.

W USC

  • Zgłaszają się do USC stałego miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.
  • Przedstawiają swoje Dowody Osobiste i Akty Urodzenia.
  • Odbierają dokumenty na ślub konkordatowy. Dokumenty te są ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

W OŚRODKU DUSZPASTERSKIM

1. Umawiają się na spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych.
2. Przynoszą:

• Swoje Metryki Chrztu Świętego, ze świadectwem Bierzmowania, z zaznaczeniem, że są przeznaczone do ślubu kościelnego. Odbiera się je z parafii, w której odbył się chrzest. Są ważne 3 miesiące od daty wystawienia.
• Zgodę na ślub poza parafią własną z parafii miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
• Dowody Osobiste.
• Dokumenty Konkordatowe.
• Dokument potwierdzający odbycie Kursu Przedmałżeńskiego.
• Jeżeli wcześniej miały miejsce małżeńskie związki cywilne lub sakramentalne, należy dostarczyć wszelkie dokumenty o ich rozwiązaniu lub unieważnieniu, o zgonie współmałżonka itd.

1. Umawiają się na podpisanie Ksiąg Małżeńskich w kancelarii parafialnej i na spotkanie przedślubne z księdzem.
2. Uzgadniają z organistą repertuar.

ZAPOWIEDZI

Po spisaniu protokołu przedślubnego, otrzymują dokument zapowiedzi, który należy przedstawić w parafii swojego miejsca zamieszkania. Poświadczony dokument o zapowiedziach, należy zwrócić po dwóch niedzielach do kancelarii parafialnej.

ŚWIADKOWIE

1. Świadkiem na ślubie konkordatowym może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.
2. Potrzebne dane świadków - wg Dowodu Osobistego - Imię i Nazwisko, rok urodzenia i adres zamieszkania.